logo

Theo đó, đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng sẽ phải thực hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2018. Thời gian cụ thể doanh nghiệp phải nộp dưới đây: