Máy ống 200 lít

Máy có loại sản phẩm thông dụng nhất hiện nay. Loại 1 là máy năng lượng tấm cao cấp. Loại 2 là máy năng lượng ống thủy tinh giá bình dân được rất nhiều gia đình sử dụng hiện nay.